Omhoog, vooruit. Gelukkig hoor je dat weer tegenwoordig. Dat was wel eens anders. Afgelopen jaren was recessie misschien wel het meest gebruikte woord. Vandaag de dag gelukkig niet mer. Ik beperk me nu graag tot Reces. Want dat is het bijna. Een mooi moment om ook eens even op de recessie terug te kijken. En dan blijkt de contaminatie Reces en Sie toch ook weer ergens voor te staan…….

Zo’n recessie is een vreemde periode. Vreemd , omdat je als je gelooft in de toekomst, gelooft in de stad en gelooft in het herstel van de economie voor een onverbeterlijke en soms ook wat wereldvreemde optimist wordt uitgemaakt. Hoe vaak ik niet heb gehoord: joh, dat vliegveld komt er toch nooit. Ik had dan van de week ook wel een klein (maar heb het voor mezelf gehouden) “zie je wel”momentje, toen Transavia nu ook in de openbaarheid aankondigde naar Lelystad te willen gaan. He hè. Eindelijk gerechtigheid. Nu eens kijken wie er volgt.
In de Volkskrant van ergens 2008 stond een artikel Optimisme verdrijft zorgen over recessie. Ik heb dat artikel altijd bewaard. De kern voor mij: economie is meer een geloof dan een wetenschap, als we dus met zijn allen geloven dat het goed gaat, dan gaat het ook goed. Doet me altijd denken aan het boek “Het Doel” van Eliyahu M. Goldratt. Maar dat terzijde. Maar U doet er toe. Dat geldt voor de economie, voor de Nederland, maar in heel veel opzichten ook voor Lelystad. Sie dus.
In die recessie hadden we behalve met ongeloof ook met bijna ongrijpbare financiële mechanismes te maken. Zo kwamen we in een spiraal terecht die maakte dat we steeds meer moesten bezuinigen terwijl eigenlijk anti-cyclisch investeren nodig zou zijn. En steeds werden we bij de jaarrekening dan ook geconfronteerd met tekorten. Hoe anders was dat dit jaar. Tijdens de laatste raad van dit seizoen konden we de jaarrekening vaststellen. Een jaarrekening met een positief resultaat. Overigens kunt u daar makkelijk in rondneuzen: Via de Lelystadse begrotingsappnieuw venster . Deze werd vorig najaar, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016, gepresenteerd. De app bevat nu naast de Programmabegroting 2016 ook de  verantwoording (jaarverslag) over 2015.We hebben de app vorig jaar gelanceerd om de begrotingsinformatie nog toegankelijker te maken. Het mooie van deze app is dat naarmate er meer in komt te staan je ook meer kunt vergelijken door gemakkelijk van het ene onderdeel naar het andere te switchen. De app toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. In de app staan de hoofdvragen ‘’Wat wil de gemeente bereiken?’’ en ‘’Wat doet de gemeente daarvoor?’’ op de voorgrond. Er kan gezocht worden vanuit verschillende invalshoeken: per programma, per activiteit of per portefeuillehouder. En dat inzicht is belangrijk, want het gaat immers om U…dan moet U ook kunnen weten waarover het gaat !
Ondertussen ging het gewone werk ook door. We hebben als College een mini-retraite gehouden om de hoofdlijnen voor de begroting 2017 uiteen te zetten. Wat mij betreft zoveel mogelijk in de lijn van het eerder geformuleerde optimisme, in de hoop dat “Den Haag”geen roet in het gemeentelijke begrotingseten gooit. We zullen moeten investeren om te zorgen dat de stad meeveert en profiteert van het economische herstel. Daarnaast mocht ik weer een tweetal workshops verzorgen in de Omgevingswet-roadshow – dit maal in Hilversum. En over vertrouwen gesproken en tegen de crisis in opereren, ik bracht afgelopen week een bedrijfsbezoek aan Donkervoort. Wat een mooi bedrijf dat zich tegen de crisis in en ondanks de recessie is blijven ontwikkelen. Om ook als Lelystad trots op te zijn.
En zo vloog de week om. Met in het weekend weer genoeg te doen in Lelystad: Jolpop, de hippie-fair en de openluchtvertoning van de film Holland: Natuur in de Delta. Onze fellow HaJe had de opening van zijn nieuwe locatie in het natuurpark (en de viering van hun 30-jarig bestaan) niet beter kracht bij kunnen zetten dan met de introductie van deze “buitenbioscoop”, waarbij de dieren in het natuurpark commentaar gaven op de filmgeluiden…
Maar terug naar dat Reces zonder Sie. Reces is een periode om te overdenken. Nou kennen we binnen de Rotary geen reces, het programma draait gewoon door, maar toch een overdenking. Als Rotaryclub staan we komend jaar voor een mooie credo: ” Service by Doing”. We gaan kijken hoe we een bijdrage aan de kracht en positiviteit in onze stad  kunnen leveren. gewon omdat het kan. Wij dus. Sie !