De Rotary Club Lelystad doet veel projecten in de eigen regio. Bezwaren tegen projecten elders in de wereld waren altijd inzicht in bestedingen beperkt zijn.

Doordat wij goede contacten hebben met leden van de Rotary Club in Kalisizo en Lukaya in Zuid-Oeganda leek er een mogelijkheid te zijn om projecten te volgen en ook het eindresultaat te aanschouwen. Deze plaatsen liggen zo’n 80 km ten noorden van de grens met Tanzania.

Samen met deze twee Rotary Clubs is de Rotary Club Lelystad een project gestart voor de watervoorziening van twee plattelandsscholen in deze regio.

Dit project is bedoeld om deze kwetsbare scholen te helpen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen. Voorheen liepen de leerlingen altijd lange afstanden om water uit de beschikbare waterbronnen te halen. Als gevolg van deze ontoereikende toevoer van water op de scholen waren er slechte sanitaire voorzieningen met weinig of geen handen wassen onder leerlingen. Ook kost het halen van water veel lestijd.

Door acties van Roatary Club Lelystad is er € 5500 bijeengebracht. De betrokken Oegandese Rotary Clubs hebben ervaring met het uitvoeren van dit soort waterprojecten en kwamen met een uitgewerkt voorstel voor de aanleg van regenwateropvang en bouwen van grote watertanks bij twee scholen. Het project omvatte:

  1. Een 20 m3 regenwater opvangtank bij de basisschool St. Joseph Bajja in Lukaya
  2. Een 40 m3 ondergrondse regenwater opvangtank bij de vervolgschool Kalisizo SEED in Kalisizo. Deze tank zal het water van drie schoolgebouwen opvangen.
  3. Het aansluiten van de goten van de daken op de tanks.

Met als doel:

  1. Betere watervoorziening voor de twee scholen door de opvang van regenwater
  2. Verbeterde toiletmogelijkheden en hygiëne door het beschikbaar hebben van water.

De basisschool in Lukaya heeft zeven klassen met totaal 452 leerlingen (206 jongens en 246 meisjes. Er zijn 9 leraressen en een leraar.

Op de vervolgschool in Kalisizo zijn er vier klassen met 647 leerlingen, waarvan 303 jongens en 344 meisjes. Er zijn 22 leraren, 17 mannelijk en 5 vrouwelijk. Op deze school zitten leerlingen, die de basisschool hebben doorlopen. Veel van deze leerlingen zijn wees of komen uit gezinnen met zeer laag inkomen.

Het project liep van oktober 2019 tot juni 2020. Van een feestelijke ingebruikname is het door de Corona crisis nog niet gekomen, maar wat in de tanks zit …. .

Kortom: een prachtig project, dat wij door frequent contact goed konden volgen en dat een belangrijke bijdrage levert aan de opvoeding en hygiëne in deze regio.

[/showhide]

Joseph Bajja P.S:  Ferro cement tank:

 Diameter 3.7m, Height=2m Usable Volume =20,000L

KALISIZO SEED SCHOOL: Underground Tank

Diameter 4.7m, Height=2.5 m Usable Volume =40,000L

Preliminary works and Foundation

Preparation for the tank.

Construction of the Foundation Construction of the Tank wall
Casting of a concrete re-enforced

slab for the tank.

Finishing of the interior wall surfaces
Installation of re-enforcement

for the tank walls

Finishing of the floor surfaces
Preparation of the tank to

receive sand-cement mortar

Preparation of Shuttering and

re-enforcements for the suspendedroof slab

Finished external wall surfaces Finished tank roof slab
Finishing of interior wall surfaces
Casting of the doom shaped  roof Finished 40,000L tank
Installation of gutters and conveying pipes
Finished 20,000L ferro cement tank