Rotaryclub Lelystad

Rotaryclub Lelystad is een van de ongeveer 500 clubs in Nederland, met in totaal zo’n 20.000 leden. Rotary kent wereldwijd zo’n 32.000 clubs en meer dan 1,2 miljoen leden. Daarmee is Rotary één van de grootste vrijwilligersorganisaties in de wereld.

Elke Rotaryclub is een serviceclub, waarbij service staat voor dienstbaarheid aan de samenleving van lokaal tot internationaal.

In het clubverband vinden de Rotaryleden kameraadschap. Samenwerken aan projecten, en bespreekbaar maken van ethische normen in bedrijf en beroep, dit vormt een Rotaryclub tot een club van vrienden.

Service

Als serviceclub dragen we bij aan internationale projecten van Rotary,
vooral door geldelijke ondersteuning, en aan eigen projecten, bijvoorbeeld ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg in de hooglanden van Peru.

Een typisch lokaal project is het zomerkamp dat we nu al een aantal keren hebben georganiseerd voor kinderen die door hun sociale achtergrond niet aan vakantie toekomen.

Onze club is al met al een actieve en gezellige groep mensen, waarin het wekelijks goed toeven is!

Missie

Rotary Lelystad is een ‘vibrant’ club waarin we allemaal meedoen, betrokken zijn bij elkaar, met elkaar in gesprek zijn, van elkaar leren en waarin we samen de samenleving ten nutte zijn.

Visie

  • Verdiepen:
    Wij verdiepen onze fellowship in onze bijeenkomsten en verrijken elkaar met onze kennis en levenservaring
  • Versterken:
    Wij versterken onze fellowshop vanuit vriendschap en respect naar elkaar
  • Verbinden:
    Onze band met en verantwoording aan de samenleving uiten wij in kwalitatieve projecten, waarin we met elkaar en betrokkenen intensief samenwerken

Is het waar?

Is het billijk voor alle betrokkenen?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Bijeenkomst

De wekelijkse bijeenkomsten beginnen tussen half zes en zes uur met een drankje. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd, waarna het vergadergedeelte volgt.

Tussen half acht en acht uur is de bijeenkomst weer voorbij.
Het vergaderprogramma kent een aantal vaste punten. Zo heeft de club een jaarthema, waaraan eens in de vier weken het programma gewijd wordt. In het huidige jaar is dat het thema “In beweging”  Dat omvat lezingen, bedrijfsbezoeken en discussies. Verder zijn er regelmatig vergaderingen over huishoudelijke zaken, over fondsenwerving, over projecten en over ethische kwesties in bedrijf en beroep.

In de beginjaren had de club zijn thuisbasis in De Meerkoet, een inmiddels opgeheven horecagelegenheid, die voor de pionierende Lelystedelingen een sterk herinneringsbeeld oproept.

Daar konden de wekelijkse bijeenkomsten nog gemakkelijk om de grote tafel plaatsvinden: de club was maar klein. En bovendien zodanig thuis in De Meerkoet dat de leden zelf de bar bedienden voor het drankje, voorafgaand aan de maaltijd.

Tegenwoordig zetelt de club in restaurant Aan ut Water, op een steenworp afstand van de Batavia. Gebleven is de woensdag vanaf half zes als wekelijkse clubavond.