Voorzitter Ellen Boonen verwelkomt de vele gasten, schetst de betekenis van Rotary voor haarzelf en anderen en benoemt enkele hoogtepunten in onze recente geschiedenis. Ze creëert zelf een nieuw hoogtepunt door Bart Binnerts, Rotarian vanaf het eerste uur, de Paul Harris Fellow onderscheiding op te spelden.
Bart spreekt een woord van dank, eigenlijk vooral voor het geldbedrag dat met de onderscheiding ‘meekomt’ en het goede doel dient. Ellen kondigt een aantal sprekers aan.Rob Bakelaar begint en gebruikt de eerste vijf minuten van zijn vijfminutenpraatje om uit te leggen dat vijf minuten eigenlijk heel kort is. Maar dan spreekt hij behartigenswaardige woorden, waarvan de essentie is dat we als Rotarians onderling zeer verschillen, maar dat er gelukkig veel meer is dat ons bindt.
Ynze van der Honing feliciteert ons namens de past Rotarians. De pasts hebben besloten ons een cadeau te geven in de vorm van een financiële bijdrage voor ons zomerkamp. Het bedrag is nog niet bekend, maar dat volgt.Martin Smid haalt persoonlijke herinneringen op. Hij begint met zijn eerste optreden als nog-niet-Rotarian voor de club. Onderwerp: het literatuuronderwijs op de middelbare school. Wat toen en nu een geregeld terugkerende vraag Is, is: wat mag en wat kan? Andere elementen: de Rotaryprofessor Egbert Kloosterboer, vrouwen in Rotary, zusterclubs Peine en Westminster, de succesvolle veiling tot en met de in ham gerolde stronkjes witlof als uitdrukking van zijn eerste bestuursthema: rollen. Martin eindigt met de oproep ons collectieve geheugen te koesteren.

Salvatore Lo Dico vertelt ten slotte over ons grote project voor het jubileumjaar. Het thema is jongeren en techniek. We gaan twee platforms inrichten: fysiek en virtueel. Het fysieke organiseert de contacten tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en Rotary. Het virtuele zorgt voor de communicatieve kant van het project, waarbij activiteiten horen als een wedstrijd volgens het master chef principe, coaching, gastlessen etc. We willen met dit project echt de toekomst van de stad veranderen.


Inmiddels hebben we de voortreffelijke maaltijd van de Cantine tot ons genomen en heeft Francs Heijke’s big band The Q Buskers zich geïnstalleerd. Vertrouwde klanken uit de tijd van Count Basie, Duke Eillngton, Glenn Miller e.a. klinken,
de danslustigen slaan hun slag.