SAVE (Samen Veilig) Flevoland biedt bescherming aan kinderen van wie de veiligheid in het geding is
en die extra bescherming nodig hebben. De kinderen groeien vaak op in complexe gezinssituaties. Dit
aantal groeit niet alleen de laatste jaren, ook de problematiek wordt ingewikkelder.
Rotary Club Lelystad heeft een december inzamelingsactie gehouden en cadeaus beschikbaar gesteld
voor deze kwetsbare kinderen. Op 5 december is het resultaat door Joyce Paashuis namens Rotary
Club Lelystad overhandigd aan manager SAVE, Jannie Vogelzang.