Wat is Rotary?

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Daarnaast is Rotary ook een wereldomvattende vriendschapsorganisatie. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

De doelstellingen van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk; Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiƫle grondbeginsel: service.

De servicedoelstelling van Rotary is dus niet alleen het opzetten van fundraisingprojecten (van wereldwijd tot lokaal), maar ook het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. Rotary combineert op deze wijze Community Service en Vocational Service.

Netwerk

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotarians zijn niet alleen welkom in hun eigen club, in alle clubs wereldwijd staan de deuren voor hen open.

Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Aan het hoofd staat de President Rotary International. Deze wordt bijgestaan door de Board of Directors.

Rotary in Nederland telt circa 500 clubs, verdeeld in 7 districten met in totaal ruim 19.000 leden. Aan het hoofd van elk district staat een gouverneur.Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.