GouverneurNa tientallen jaren was het nu dan zo ver, dat Lelystad voor dit district ook een gouverneur mocht leveren.
Ooit eerder hoopte Lelystad een gouverneur te kunnen aandragen, maar toen liep het vast op de spelregel dat een kandidaat eerst clubvoorzitter moet zijn geweest. Jan Leentvaar werd de ketting omgehangen door zijn voorganger Jan ten Sijthoff. Lelystad had er een groot en stijlvol feest van gemaakt, met partners, Past Rotarians en Innerwheel als getuigen. Leentvaar voegde ze samen tot “Een betrokken Rotarian maakt het verschil”.
Een Rotarylid moet in zijn ogen relevant zijn in onze maatschappij. Met onze volle inzet kunnen we het verschil maken en doen we ertoe.
Jan II (zoals de gouverneur in het districtsbestuur wordt genoemd) wil ook met de clubs in discussie over het verschil tussen een gezelligheidsvereniging en een Rotaryclub. En Rotary moet bij de tijd blijven: een afspiegeling zijn van de maatschappij; veranderingsbewust en met een grote diversiteit binnen de clubs. “Daar worden wij allen rijker van.”
Gouverneurs
Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.
Rotary Gouverneurs 2013 -2014De gouverneur wordt voor een periode van een jaar benoemd en houdt zich in deze onbezoldigde functie onder meer bezig met de begeleiding van de clubs. In de ambtsperiode bezoekt hij of zij alle clubs.
De gouverneur behartigt alle districtsbelangen. Afstemming van de belangen vindt plaats in het maandelijks Gouverneursberaad.