Lidmaatschap

Als lid van Rotary word je niet alleen opgenomen in een dienstbaar netwerk, het lidmaatschap Rotary is een internationaal paspoort waarmee je welkom bent in elke club over de hele wereld. Rotary verruimt je blik op de samenleving.   Fellowship en service vormen de basis voor een succesvol lidmaatschap.

Een Rotaryclub is nadrukkelijk geen businessclub maar een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren. Dit juist ook met leden uit andere beroepsgroepen of maatschappelijke sectoren. Zo kan Rotary in moeilijke situaties verrassend veel steun geven.

Rotary Club Lelystad, Rotary Lelystad, Rotaryclub Lelystad

Lid worden?

Een dergelijke belangstelling stellen we zeer op prijs. Rotary kent regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club. Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep, hebben maatschappelijke interesse, en “passen” in de club.

Hoewel Rotary diverse regels kent voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot een club, is het zeker mogelijk dat belangstellenden zelf kenbaar maken lid te willen worden van onze Rotaryclub. Zowel mannen als vrouwen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 30-50 jaar, kunnen hiervan gebruikmaken. De gegevens die de ledencommissie van Rotaryclub Lelystad langs deze weg ontvangt, worden mits er een reële kans van slagen is besproken in het bestuur.

Belangstelling lid te worden van Rotaryclub Lelystad? Vul dan het belangstellingsformulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen door de ledencommissie. U ontvangt altijd bericht van ons, ook als wij het idee hebben dat het lidmaatschap van onze club minder passend is. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Deze worden dan ook niet aan derden verstrekt.

Aanbeveling

Ken je als Rotarian een persoon die uitstekend op zijn plaats zou zijn binnen Rotary? Maar in de eigen club is geen plaats omdat deze persoon niet in de nabije omgeving woont of in de classificatie valt waarin al ruim voorzien is? Vul dan het Vul dan het aanbevelingsdocument in dat naar de gouverneur van je district gestuurd zal worden. Hij zal, in overleg met regio- en clubvoorzitters, inventariseren of een kennismaking mogelijk is.