Op woensdag 20 juni nam Jacques Timmers na 26 jaar afscheid van Rotary Lelystad.

Jacques heeft een aantal jaren de Rotary filmavond georganiseerd. Niet alleen vond hij dit een mooie mogelijkheid om sponsorgelden te genereren, de filmavond was tevens een eerbetoon aan ons overleden lid Arie de Moel, ooit directeur van de bioscoop.

Memorabel en historisch voor Rotary Lelystad is Het jaar 1995-’96 toen Jacques voorzitter was van Rotary Lelystad. In dat jaar werd besloten om vrouwen toe te laten als lid. Dat verliep niet geheel zonder hobbels, met name vanuit de oudere leden was er veel weerstand tegen het toelaten van vrouwen.
Hoewel er rond dit onderwerp veel emotie was heeft Jacques als voorzitter deze problemen op nuchtere en aimabele wijze overwonnen. Toen tenslotte het besluit werd genomen is, er niemand opgestapt. Sterker nog, de tegenstemmers praatten maar wat graag met de nieuwe vrouwelijke leden.
Jacques is mede oprichter en vormgever geweest van onze dochterclub Rotary Lelystad Batavia.
Met zijn inzet zijn fraaie bijdragen voor goede doelen gerealiseerd, o.m. de prachtige filmavonden waarbij onze club getuige was van volle zalen, zoals De Nieuwe Wildernis en Michiel de Ruyter.
Ook voor Jacques geldt dat wij hem zullen missen bij de wekelijkse clubavonden maar dat het contact met de club gelukkig behouden blijft daar hij doorstroomt naar de past-Rotarians.