Wie weleens over de A6 rijdt, kent het vast: de restaurants en hotels van Hajé, langs de kant van de weg bij Lelystad: de Lepelaar en de Aalscholver. Of misschien wel de andere locaties Nunspeet, Joure, Nieuwegein, Natuurpark Lelystad of Afsluitdijk Zurich. Voor de gelegenheid zijn ze weer terug in dat eerste restaurant.
Hajé en Feikje hebben afgelopen jaar het bewind van hun gezinsbedrijf – zoals ze het nadrukkelijk noemen, dus geen familiebedrijf – overgedragen aan hun drie zoons. Dat allereerste plan, langs die stille A6, bleek uiteindelijk een rollercoaster die jaren aanhield. Die zijn vruchten afwierp, maar ook offers heeft gevraagd. Hajé: ,,De zaak heeft een dominante rol in ons leven. Die kreeg de meeste aandacht van ons.” Feikje: ,,Dat praten we naar onszelf toe goed, maar dat is wel een ding voor de kinderen. Groter dan wij denken.”
Lees verder op de Stentor.