Op woensdag 21 juni jl. vond een historische Rotarybijeenkomst plaats. Rotary Club Lelystad organiseerde een bezoek aan de Markerwadden.
Om 17.30 uur werden leden en partners welkom geheten aan boord van De Bounty, een prachtige tweemaster. Er moest gevaren worden op de motor, er was nauwelijks wind, maar voor sommigen was dat overigens een hele geruststelling.


Andre Rijsdorp, projectdirecteur Markerwadden, informeerde ons met veel enthousiasme en gedrevenheid tijdens de vaartocht over de ontwikkeling en realisering van de Markerwadden.
Door de aanleg van deze natuureilanden, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, ontstaat het grootste natuurgebied van west Europa. Het project zal in 2020 zijn voltooid.

Direct na aankomst vond een historische vergadering plaats: Rotary bijeenkomst 2142, de eerste Rotarybijeenkomst in dit jongste stukje Nederland.
Voorzitter Hans Arendshorst heette iedereen van harte welkom en memoreerde het bijzondere karakter van deze bijeenkomst.
De formele vergadering was kort, immers, het was de bedoeling om vooral de (gedeeltelijk) aangelegde Markerwadden fysiek te ervaren.

De leden en hun partners werden rondgeleid over het 1e van de 5 eilanden en kregen uitleg over de technische aspecten van de aanleg. De aanwezigen genoten erg van de wandeling, al gold dat op onderdelen in mindere mate voor enkelen: zij waren niet gekleed op het soms nog zachte zand.

Het was een bijzonder bezoek met een historisch karakter, waar de deelnemers met groot genoegen op terugkijken. Tijdens de terugvaart, gedeeltelijk met de zeilen gehesen, was het, onder genot van een drankje en hapje, nog erg gezellig.