belangstellingsformulier

Bedankt dat u het belangstellingsformulier wilt invullen!
Wanneer het bestuur van onze club een nadere kennismaking op prijs stelt, zal contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak.
Het besluit voor een vervolg hierop ligt ten allen tijde bij de club. Als onze club geen mogelijkheden ziet voor verdere contacten, krijgt de betrokkene hiervan bericht.

Uw gegevens

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Eventuele titels

Adres

Postcode

Plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht

Burgerlijke staat

Uw functies

Wat is uw beroep/wat zijn uw werkzaamheden

Eventueel uw werkadres

Activiteiten

Activiteiten op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld bestuurslidmaatschappen,
vrijwilligerswerk, politiek)

Lidmaatschap van verenigen

Hoe heeft u over Rotaryclub Lelystad gehoord?

Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor beoordeling van de zinvolheid van een Rotarylidmaatschap.

Motiveer svp waarom u belangstelling hebt voor het lidmaatschap,
en wat u zou willen bijdragen aan de activiteiten van de club en Rotary

Referenties

Zijn er personen die uw lidmaatschap van een club willen aanbevelen,
waaronder bij voorkeur een of meerdere die reeds lid zijn van een
Rotaryclub onder vermelding van hun naam en die van hun club:

captcha