Het is in veel opzichten aftellen. Op weg naar het reces “moet er nog van alles”. Om er achter te komen dat ook na de zomervakantie er nog steeds van alles moet kunnen… Maarr sommig aftellen is fijn. Bijvoorbeeld het aftellen totdat de luchthaven opengaat, nog 639 dagen. De komende periode zullen de activiteiten steeds meer zichtbaar worden. Een belangrijk moment was de contract ondertekening tussen luchthaven, de bouwer van de terminal (JP van Eesteren) en de toekomstig integrale dienstverlener (Viggo). Niet alleen omdat dat weer een volgens moment is, het is ook het moment waarop ons lokale bedrijfsleven, ons werkbedrijf en wijzelf aan de bak gaan. Want in de contracten heeft de luchthaven de verplichting opgenomen dat minimaal 25% lokaal ingevuld moet woorden. Viggo (nu dienstverlener op de luchthaven Eindhoven) heeft al aangekondigd alle mensen die nodig zijn voor schoonmaak, security, bagageafhandeling etc. in de regio te werven en zelf op te leiden. Dus hebben we meteen de nodige contacten gelegd om daar letterlijk en figuurlijk werk van te gaan maken.

Jullie dachten misschien, even geblogd…daarna tevergeefs gezocht. Dat was ook een beetje zo. Soms kost werk wat te veel vrije tijd… Maar we zijn er weer. Helaas heb ik een groot aantal clubbijeenkomsten moeten missen, waaronder de bestuurswissel. Over aftellen gesproken. Het was een roerig jaar. Misschien voor Ellen (maar dat weet ik niet) af en toe ook wel eens een beetje aftellen tot de druk verlegd kan worden. En die ligt nu bij Hans, Maar als ik optel wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurt is: petje af. Voor Ellen, maar ook voor iedereen die er aan bijgedragen heeft dat we als club het gesprek met elkaar aangaan en durven te veranderen. Dat is een mooie optelsom. Maar als ik dan toch aan het (ver)tellen ben, ik moet iets kwijt dat waarschijnlijk maar weinigen van jullie echt interesseert. Maar ik doe het toch. Je kunt het ook gewoon niet lezen…
Soms moet je niet aftellen maar tot 10-tellen. Zo’n momentje had ik afgelopen woensdag werd ik in de Tweede Kamer gehoord over de zgn. verhuurdersheffing. Komende week vindt in de kamer een Algemeen Overleg  plaats over de verhuurdersheffing. Wat mij betreft kan er maar 1 conclusie zijn: stop de verhuurdersheffing. We moeten aan de bak om de sociale voorraad uit te breiden: samen met de corporaties. Corporaties hebben echt stappen gemaakt in het terugdringen van de bedrijfslasten. Corporaties zijn in de meeste steden betrouwbare partners van gemeenten. Corporaties zijn een stuk constructiever dan Het rijk, aangevoerd door mister -laten we de corporatiesector verkleinen – Blok. Het Coelho rapport bewijst ook wat mij betreft dat corporaties over te weinig investeringsruimte beschikken. Die conclusies kloppen waterdicht met die van middelgrote/grote steden en 4 grote steden. Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag),  heeft dat tijdens de hoorzitting in de Kamer nog eens haarfijn aangetoond met een onderzoek waar nota bene ook de woonautoriteit en wsw aan meegewerkt hebben. Het was ook mijn boodschap namens de G32 en die van Paulus Jansen namens de VNG. Bovendien – voor de liefhebber – kijk maar eens in de diepte in het rapport van Conijn. Als je het noodzakelijke onderhoud aan het bezit, de door iedereen gewenste verduurzaming en de noodzakelijke huurmatiging doorvoert is die prachtige theoretische investeringscapaciteit verdwenen als sneeuw voor de zon. Natuurlijk verschilt dat enorm per regio en per corporatie. Maar de verhuurdersheffing moet er af om weer te kunnen investeren. Dat en niets anders is de oplossing. En gelukkig is dat ook de boodschap van G4, VNG, g32 en alle andere partijen die afgelopen week bij de hoorzitting aanwezig waren. Zegt het de Haagse Politiek nou niets dat alle gemeenten, alle marktpartijen en de corporaties mordicus tegen die verhuurdersheffing zijn ? Als zij zich daar helemaal niets van aan trekken dan weet ik het ook niet meer. Het enige wat zou kunnen – maar liever niet – is dat je de verhuurdersheffing gebruikt als herverdelingsinstrument, om te zorgen dat corporaties met meer financiële ruimte langs die weg via een fonds corporaties met minder financiële ruimte steunen of zo dan wel om een isv-achtige oplossing te creëren. Maar om maar in stijl te blijven – dat is next best. Maandag presenteert de WSW een rapport over de investeringscapaciteit van Corporaties. Ik ben benieuwd, maar als de voortekenen me niet bedriegen gaan die het pleidooi versterken. Maar toch vrees ik dat er ergens een deal is en dat die heffing dus niet van tafel gaat. En dan maar klagen dat mensen een hekel krijgen aan politiek. ik in ieder geval wel aan dit soort Haagse Politiek waar deals boven feiten lijken te gaan. Maar we zullen zien.
En tenslotte: aftellen was het wel weer letterlijk afgelopen zaterdag, bij de start van de ploegentijdrit over de Dijk van Lelystad naarEnkhuizen.
IMG_3745
Wat een spektakel. En wat een mooi evenement weer voor Lelystad. Hopelijk het begin van een mooie traditie. Zo is aftellen leuk…..