Afgelopen woensdag gaf Andries Greiner zijn excellente oudejaarsoverdenking. Daar kan ik niet aan tippen. Maar voor mij wel een reden om de Column-pen maar weer eens ter hand te nemen.  Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Zo schreef Albert Einstein ooit. Daar moest ik aan denken toen ik deze week het boek “Dit is mijn Hof”van Chris de Stoop eindelijk uitlas. Dat boek lijkt te gaan over de strijd tussen het oude boerenland en nieuwe natuurgebieden. Het is meeslepend geschreven en in ieder geval lees ik hierna de berichten over de Hedwigepolder met andere ogen. Maar daar gaat het niet (alleen) om. Het gaat over een wereld van botsende logica’s, van beleids- en juridische logica versus praktijk- en werkelijke logica. Maar ook over de vraag hoe politieke besluiten in de praktijk uit kunnen pakken. Kortom, een aanrader.

Aan het eind van het jaar is, ondanks Albert Einstein,  terugkijken een goed gebruik. Het was een tamelijk roerig jaar. De luchthaven om maar eens wat te noemen. Het leek allemaal crescendo te gaan…en dan is er ineens een bericht van vertraging. Weg betrouwbare overheid. Ik heb er eerder uitgebreid over geschreven. Nou kun je achteruit blijven kijken naar wat er nu weer mis ging, maar we moeten vooruit kijken. En dan ben ik blij met een staatssecretaris die stevige taal spreekt. Ik citeer uit het kamerdebat ” Ik heb besloten om, zoals gesuggereerd door de heer Elias, extern te laten toetsen wat een reële planning is. Ik doe dat, omdat ik vind dat de informatie die tot nu toe naar mij toe komt onvoldoende hard is om er iets verstandigs over te kunnen zeggen. De morele verontwaardiging over het feit dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen, deel ik. Daarover hoeven we geen discussie te hebben, want die verontwaardiging van de Kamer is dezelfde als die van mijzelf.” Ik heb zoiets eerder ook in het openbaar gezegd. dat leverde me overigens het verwijt op dat de PvdA wethouder de PvdA staatssecretaris  uit de wind probeert te houden. Behalve dat dat een ontkenning van de staatsrechtelijke verhoudingen en een schromelijke overdrijving van de (media)invloed van mijn mening is……ik werd er wel boos over. Boos, omdat het zo weinig recht doet aan de manier en de wijze waarop ik politiek probeer te bedrijven: langs de weg van de inhoud, wat krom is krom noemen en wat recht is recht noemen. Maar ja…zo gaat dat soms. Aan diezelfde luchthaven overigens moest ik ook denken toen ik het eerder genoemde boek las. Wat ben ik dan blij en eigenlijk ook trots op het initiatief de Lelystadse Boer. Want ook hen overkomt overheidsbeleid (de luchthaven) waar ze niet om gevraagd hebben, maar ze weten het om te draaien en van een bedreiging een kans te maken. Een reden temeer om ze volop te blijven steunen.
Maar goed terugkijken. Dat is dit jaar misschien wel plezieriger dan andere jaren. Het gaat goed met de economie, er is sprake van bestendig herstel aldus in dit geval de ING. In 2016 komt de groei naar verwachting uit op 2,9% en in 2017 zakt deze naar 2,2%, nog steeds bovengemiddeld. Na moeilijke jaren houdt de ommekeer stand en herstelt de regionale economie. Naar verwachting zal de werkloosheid in de provincie in 2015 verder dalen naar 6,8% in 2016 en 5,9% in 2017. Ook in Lelystad zien we daarvan de effecten, bijvoorbeeld aan de leegstand van kantoren. Nieuwe cijfers laten zien dat het redelijk goed gaat in Lelystad met het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden. Van de 60.100 m2 kantoorruimte die in 2015 leeg stond (bron: leegstandsmonitor van het Platform voor Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka) binnen de Metropoolregio Amsterdam) is inmiddels zo’n 6.000 m2 weer ingevuld (bron: onderzoek november 2016 Kantorenmonitor BV). Tegelijkertijd, we zijn er nog niet. We moeten er met elkaar voor zorgen dat we de economische kansen grijpen. ik kan het niet vaak genoeg herhalen.
Ook in de woningmarkt zien we het herstel. De doorstroming neemt toe, er wordt weer gebouwd op nieuwe locaties en oude plannen worden weer uit de kast gehaald. In de meeste gevallen gaat dat goed. We verkopen weer kavels. Omdat het in eigen beheer (laten) bouwen van een woning voor kopers geen alledaagse zaak is en voor de meeste mensen dan ook een ingewikkelde klus kijken we of we daar nog wat bij kunnen helpen, door het inzetten van kavelcoaches. In Warande draaien weer bouwkranen, Hanzepark komt meer en meer af, er is interesse voor Schoener West en voor tal van locaties is interesse van een ontwikkelaar of bouwer. Overigens moest ik aan één van die plannen toch ook weer sterk denken aan het eerdergenoemde boek. Ik ben aan het eind van het jaar op bezoek geweest bij de bewoners van het bedrijventerrein Kempenaar. Het plan voor een relatief hoog woongebouw stuitte daar op veel verzet. En alhoewel het beleidsmatig en qua volkshuisvesting prima zou passen, in werkelijkheid hebben de bewoners eigenlijk gelijk. Je zou het daar op die manier zo niet moeten willen. De praktijklogica wint hier wat mij betreft van de juridische logica. Ik neem de inzichten mee naar de vervolggesprekken.
Ik ben eigenlijk niet van de goede voornemens… maar misschien eentje dan. U raadt het al. Proberen te voorkomen dat inwoners of bedrijven klem komen te zitten tussen de beleidsmatige logica van de overheid en hun eigen beleving van alledag. Ik wens U een goede jaarwisseling en een mooi begin van 2017 !