Op 2 februari jl. hielden de gezamenlijke serviceclubs een bijeenkomst om vluchtelingen die in Lelystad terecht waren gekomen een helpende hand te bieden.
Jop Fackeldey maakte bekend dat een groep Eritrese vluchtelingen die inmiddels een verblijfstatus hadden verkregen, tijdelijk zouden worden opgevangen in het hotel bij de Luchthaven, in afwachting van een woning. Hij deed een oproep om hen zoveel mogelijk te ondersteunen, o.a. door hen op te nemen in het arbeidsproces.
Rotarian en eigenaar van KFC Lelystad, Johan Tijink bood direct een werkplek aan.

De vluchtelingen zijn echter eerst enkele maanden begeleid door o.a. Concern voor werk, om hen voor te bereiden op Nederlandse gewoonten en regels, op het inschrijven en aanvragen van een Digid en op alle zaken die bij het Nederlanderschap horen, om in de samenleving en de systemen een plek te krijgen.
Vandaag, 19 juni, mailde Tijink hij dat twee van de mannen aan de slag zijn gegaan als kok in zijn KFC restaurant. Die nominatie op het KCF congres in Amerika voor het restaurant met het beste personeelsbeleid had een trofee moeten zijn. Man met een groot hart. Chapeau!